Mikral SILIKON

FASÁDNÍ SILIKONOVÁ HLADKÁ BARVA

Přednosti:

 • vysoká vodoodpudivost a nízká špinivost
 • zvýšená odolnost vůči kyselým dešťům a průmyslovým exhalacím
 • vhodná k přetírání starých fasádních nátěrů
 • výborná paropropustnost
 • omyvatelnost
 • otěruvzdornost
 • tónovatelnost na tónovacích strojích

Odstín:

 • bílý, tónování lze provádět tónovacími barvami HETCOLOR (pouze odstíny vhodnými do exteriéru max. do poměru 1:25 dílům barvy), případně pomocí tónovacích strojů v kolorovacích systémech HET

 Vydatnost:

 • cca 7 m2 / kg  v jedné vrstvě na cemento-polymerní stěrkové hmotě
 • u jiných podkladů se může vydatnost lišit (podle savosti a struktury podkladu a tloušťky nanesené vrstvy)

 Doba zasychání:

 • min 4 hodiny při 20 °C a 60 % relativní vlhkosti vzduchu

Skladování:

 • 24 měsíců od data výroby v původním neotevřeném obalu
 • při teplotě +3 až +30°C, nesmí zmrznout, chránit před přímým slunečním zářením

Podkladový materiál:

 • omítky
 • zdivo
 • betonové panely
 • panely z lehčených hmot
 • strukturální nátěry omítek
 • vápenocementové omítky
 • jednoduché renovace fasádních nátěrů
 • omítky zateplovacích systémů
 • nátěry historických a památkových budov

Balení:

 • Bílá – 7 kg, 15 kg, 30 kg
 • Báze – 5 kg, 12 kg, 20 kg