Fasadin FORTE

FASÁDNÍ AKRYLÁTOVÁ BARVA S HRUBÝM ZRNEM

Přednosti:

 • výrazná krycí schopnost
 • sjednocení vzhledu různých podkladů
 • paropropustnost
 • omyvatelnost
 • otěruvzdornost
 • tónovatelnost na tónovacích strojích

Odstín:

 • bílý, tónování je možno provádět tónovacími barvami HETCOLOR (pouze odstíny vhodnými do exteriéru max. do poměru 1:25 dílům barvy) případně pomocí tónovacích strojů kolorovacích systémech HET do pastelových odstínů

Vydatnost:

 • cca 2,5 m/ kg  v jedné vrstvě na cemento-polymerní stěrkové hmotě
 • u jiných podkladů se může vydatnost lišit ( podle savosti a struktury podkladu a tloušťky nanesené vrstvy)

 Doba zasychání:

 • min. 4 hodiny při 20 °C a 60 % relativní vlhkosti vzduchu

Skladování:

 • 24 měsíců od data výrobyv původním neotevřeném obalu
 • při teplotě +3 až +30°C, nesmí zmrznout, chránit před přímým slunečním zářením

Podkladový materiál:

 • omítky
 • zdivo
 • betonové panely
 • sanační omítky
 • vápenocementové omítky
 • břízolitové omítky
 • sjednocení nestejné zrnitosti omítek
 • omítky zateplovacích systémů

Balení:

 • 5 kg, 12 kg

Fotografie: