Cementové a sádrové hmoty, lepidla, stěrky

Produkty pro lepení – lepidla na obklady a dlažby, flexibilní lepidla na obklady a dlažby. Produkty pro  spárování  a omítky – spárovací hmoty, štukové omítky,  sádrové omítky. Produkty pro lepení, stěrkování – lepicí a stěrkové hmoty na fasády. Produkty pro vyztužení vrstev při lepení a stěrkování – armovací výztužné tkaniny. Produkty pro plošné vyrovnávání podkladu –  samonivelační hmoty, dilatační pásy, příslušenství k plošnému vyrovnávání. Produkty pro opravy  – opravné stěrky. Barvy a nátěry na povrchovou ochranu železobetonových konstrukcí, podlahové nátěry.

Lepidla na obklady a dlažbu

Produkty pro lepení – lepidla na obklady a dlažby, flexibilní lepidla na obklady a dlažby.


Sádrové lepidla, stěrky a sádry

Produkty na bázi sádry – sádrové stěrky, opravné hmoty, sádrové lepidla.


Fasádní lepidla, stěrky, malty a omítky (fasádní stěrka)

Produkty pro lepení, stěrkování – lepicí a stěrkové hmoty na fasády, vnitřní a vnější omítky, štukové, jádrové aj.


Armovací tkaniny

Produkty pro vyztužení vrstev při lepení a stěrkování – armovací výztužné tkaniny.