Technickým dozorem investor kontroluje a přejímá práci ve všech fázích stavebního procesu. Konzultacemi a přímou kontrolou pozitivně ovlivňujeme průběh stavby. Vytváříme symetrii odborných znalostí mezi investorem a dodavateli. Jsme Vaší zárukou a ochranou investice při výstavbě nemovitosti.

  • Účast u stavebního procesu od investičního záměru až po kolaudaci a lze do něho vstoupit v kterékoliv jeho fázi.
  • Konzultace stavebního záměru.
  • Výběr stavebního pozemku či nemovitosti pro rekonstrukci.
  • Pomoc s výběrem architekta.
  • Poradenství a spolupráce při zpracování projektové dokumentace.
  • Pomoc při jednání s úřady.
  • Výběrové řízení na dodavatele stavby.
  • Vyhodnocení cenových nabídek.
  • Spolupráce při uzavírání smluv.