Revitalizace domů

Revitalizace bytového domu je sice náročný úkol, má však velký efekt. Snížíte náklady na vytápění a teplou vodu, ale také nezanedbatelně zvýšíte komfort bydlení. Uvažujete o revitalizaci bytového domu?


Revitalizace domů zpracováváme od energetického auditu po kolaudaci. Pojmem revitalizace je míněno komplexní obnovení či oživení domů, které vlivem času a opotřebení již nevyhovují současným požadavkům na bydlení. Revitalizace nepředstavuje pouze výměnu stávajících nevyhovujících částí, ale především snížení provozních nákladů budovy a zajištění lepších užitných podmínek.